LWE SoSu Dansk

Kære LWE kursist og SoSu-studerende

Velkommen til "Learning with Ervin" og tak for din interesse i vores undervisning og materialer.

Dette er et online mini-danskkursus med fokus på at forbedre Sosu-studerendes danskniveau. Indholdet er til selvstuderende og opdateres løbende. Det ikke "live"-undervisning, men i stedet videoer og noter der forklarer svære ord og koncepter fra SoSu assistentuddannelsens grundforløb.

Der vil komme ca. 1-2 nye videoer hver uge og noterne opdateres også løbende. Det er et aktivt Google Doc dokument, som du får "View-only" adgang til, så længe du er tilmeldt dette minikursus.

Kurset vil - til at starte med - fokusere på SoSu-assistentuddannelsens grundforløb og er tiltænkt udlændinge som bor i Danmark og som er på uddannelsens første semester.

Har du spørgsmål, så skriv endelig til Ervin på WhatsApp: +45 42 44 14 91

Mange hilsener og god arbejdslyst !

LWE-teamet & Ervin


 
En social- og sundhedsassistent yder professionel sygepleje og omsorg

Course Curriculum 

Your Instructor


Ervin Mariager
Ervin Mariager

 

Get started now!